Služby

DWR vybuduje váš export.

Náš exportní tým vás naviguje nejnovějšími předpisy, minimalizuje administrativu, urychluje tranzit, a snižuje náklady na dopravu dokonale personalizovaným servisem.

Služba zahrnuje vypracování vývozní strategie a školení osob, které budou mít export ve vaší firmě na starosti.

1

Exportní řešení

DWR je mezinárodní společnost specializovaná na exportní poradenství. Nabízíme širokou škálu služeb, které vám umožní expandovat a uspět v mezinárodním obchodu.

DWR je mezinárodní exportní poradenská firma, která nabízí kompletní servis – vše, co potřebujete k vyhodnocení možností, začátku a úspěšnému provozování vývozního podniku.

Navrhneme a vybudujeme exportní oddělení vaší společnosti od základu s použitím postupů popsaných v grafu.

Praktické služby a strategie snižují počáteční a provozní náklady, což vede k vysoké návratnosti investice do služeb DWR.

pdf_cz

More

2

Vzdělávání pro firmy

DWR nabízí školení pro společnosti, které se chystají začít s vývozem, i pro firmy, které si přejí proniknout na nové trhy. Služba zahrnuje vypracování vývozní strategie a školení osob, které budou mít export ve vaší firmě na starosti.

Export obecně

 • Co je to export
 • Export vs. Prodej do zahraničí
 • Co pro vás z exportu vyplývá
 • Jste připraveni na export
 • Jak ohodnotit exportní trhy
 • Jak proniknout na exportní trhy

Produkt v exportu

 • Je váš produkt vhodný pro export
 • Srovnání vašeho produktu s konkurencí
 • Jak přidat vašemu produktu hodnotu
 • Náklady, hodnota a cena: rozdíly
 • Prodej a propagace vašeho produktu

Kulturní aspekty

 • Kulturní rozdíly
 • Očekávání a význam
 • Otázky a odpovědi

Organizační rozvoj

 • Má vaše prodejní síla schopnosti pro rozvoj na mezinárodních trzích
 • Máte správné pobídky pro rozvoj mezinárodní prodejní síly
 • Jak komunikovat efektivně se svými zákazníky
 • Neustálé zdokonalování

Rozvoj prodeje

 • Vyhledání vhodných partnerů pro distribuci /import vašeho produktu
 • Sledování rozvoje a kontrola aktivit vašich partnerů
 • Jak představit svůj produkt u distributora, který již spolupracuje s konkurencí
 • CRM
 • Kdo jsou vaši konkurenti a co o nich víte
 • Znáte vaše zákazníky
 • Prodej přidané hodnoty a benefitů
 • Pochopte své slabé a silné stránky
More

3

Identifikace příležitostí

DWR provádí analýzy trhu, na jejichž základě identifikuje nejzajímavější vývozní trhy pro váš produkt. Detailní analýzy celosvětových exportních trendů slouží jako podklad pro vytvoření vaší exportní strategie.

Za účelem dosažení požadovaného výsledku analyzuje DWR různé ukazatele: velikost trhu, rizikovost země, geografickou a kulturní vzdálenost, místní specifika, vstupní bariéry, konkurenci, náklady na aktivity na tomto trhu, dostupnost distribučních kanálů, veřejnou podporu a aktuální možnosti.

DWR vytváří seznam kontaktů firem s požadovaným profilem v cílové zemi. Zaručujeme vždy aktuální seznam, s uvedením kontaktu nákupčího odpovědného za nákup vašeho produktu nebo služby.

Seznam aktuálních kontaktů ušetří vaší firmě čas i peníze.

More

4

Logistická řešení

DWR může nahradit lokální kancelář pro vaše podnikání za zlomek nákladů na zaměstnance na plný úvazek.

Zajišťujeme kvalifikované administrátory, kteří jsou schopni odpovídat na dotazy zákazníků, řešit reklamace produktů či služeb v lokálním jazyce, nebo jsou jednoduše připraveni pracovat na jakémkoli úkolu, který je nutný pro průnik služby nebo zboží na místní trh.

Náši zaměstnanci jsou ideální spojkou mezi vaší firmou a místní kulturou, čímž umožňují bezproblémovou expanzi vašeho podnikání do zahraničí.

More

5

Poprodejní servis

Poprodejní servis generuje věrné zákazníky a je klíčem k zákaznické spokojenosti. DWR zajišťuje poprodejní servis v cílové zemi za použití již vybudovaných sítí servisních společností.

Dobře organizovaný poprodejní servis zajistí, že produkty a služby splňují nebo předčí očekávání zákazníků.

Pozitivní doporučení z úst zákazníka hraje významnou roli při podpoře značky a produktu.

More

6

Obchodní zástupci

DWR vybírá obchodní zástupce a distributory, kteří se specializují na vaše odvětví a odpovídají požadovanému profilu.

Spolupráce s obchodním zástupcem, který již má své stálé zákazníky, může být pro vaši firmu při vstupu na nové trhy vhodným řešením.

Pokud to konkrétní produkt a trh umožňují, místní distributoři mohou být důležitou spojkou mezi vaším produktem a zákazníky.

Distributoři mohou urychlit čas odezvy, rozšířit dosah vaší firmy a dokonce doplnit nabídku vašich produktů pomocí tvorby balíčků přidané hodnoty.

More

7

Průzkum trhu

Pokud se rozhodnete expandovat do zahraničí, je důležité vytvořit analýzu, která vám pomůže vybrat nejvhodnější země pro vaše produkty či služby.

Informace shromážděné prostřednictvím analýzy trhu vám umožní nastavit realisticke cíle a odhady objemu prodejů, podílu na trhu, rychlosti růstu a dalších důležitých faktorů.

DWR vytváří analýzy trhu jako podklad pro stanovení vaší exportní strategie.

More

8

Regulace & Značení

Požadavky na regulaci obchodního označování, balení i reklamy stále rostou, proto je nutné komunikovat jasně a efektivně při dodržení místních platných norem.

DWR zajistí kontrolu souladu s předpisy a pomůže vám zvládnout komplexní normy značení pro elektroniku, potraviny, domácí potřeby, produkty osobní péče i péče o domácnost.

More

9

Obchodní mise

DWR organizuje obchodní mise na cílové trhy.

Organizace obchodní mise zahrnuje identifikaci firem požadovaného profilu, služební cestu za účelem osobního jednání s potenciálními klienty a prezentaci vašeho produktu nebo služby vybraným společnostem.

Nabízíme doprovod i tlumočnické služby na jednání se zahraničními klienty.

More

10

Překladatelské služby

DWR zajišťuje překlady uživatelských manuálů a marketingových materiálů (letáky, katalogy, webové stránky) do lokálního jazyka cílového trhu.

Manuály jsou převedeny do požadované formy dle aktuálních právních norem trhu.

DWR pracuje s týmem rodilých mluvčích a klade důraz na zajištění co nejvyšší kvality překladu.

More

11

Účetnictví & Právo

Soulad DPH i ostatních daní je důležitou součástí mezinárodního obchodu. Abyste se mohli soustředit na vlastní podnikání, zajišťujeme včasné a přesné daňové i účetní služby vaší firmě na míru.

DWR poskytuje komplexní outsourcované daňové poradenství, finanční účetnictví, sestavování účetních závěrek i další specializované poradenství.

Pokud váš exportní model vyžaduje lokální zaměstnance, poskytneme vám kompletní vedení mzdové evidence.

Abychom zajistili, že doporučení, která dostanete, budou jasná a nákladově efektivní, budou s vámi naši konzultanti vždy co nejblíže spolupracovat.

More